İŞ ORTAKLARIMIZ

Tufin

Tufin Orchestration Suite

 • SecureTrack Birleşik Güvenlik Duvarı Yönetimi
 • SecureChange Ağ Değişikliği Otomasyonu
 • SecureApp Uygulama Bağlantı Yönetimi

Büyük ve karmaşık ağlarla mücadele eden işletmelerde , işin gerektirdiği sürekli güvenli ağ değişiklikleri ihtiyacı hayati bir önem kazandı.

Tufin Orchestration Suite, Uygulama katmanından ağ katmanına kadar ağ güvenliği değişikliklerini tasarlama, hazırlama ve denetleme işlemini otomatik olarak yapar.

Hızlı hizmet sunumu ve geliştirilmiş güvenlik durumu hatalarını en aza indirger.Sürekli uyumluluk ile işletme uygulamalarının doğru ve güvenli kullanılabilirliğini sunar.

Yararları;

 • Öngörülebilirlik verir
 • Daha iyi doğruluk sunar
 • İş sürekliliğini garanti eder
 • BT yönetimini ve sürekli uyumu zorunlu hale getirir
 • Merkezi görünürlük ve kontrol sağlar
 • BT hizmet sunumunu hızlandırır ve iş çevikliğini artırır
 • Fiziksel, sanal ve bulut ortamlarında ağ güvenlik kontrollerini birleştirir ve uygulamaya olanak sağlar
 • Ağın hizmet dışı kalma süresinin işletme üzerindeki etkisini azaltır
 • Sürekli uyum ve denetim hazırlığına kavuşulmasını sağlar

Temel Yetenekleri;

Tek bir konsoldan analiz etmek için uçtan uca görünürlük

fiziksel ağlardaki ve hibrid bulut platformlarındaki güvenlik ve bağlantıyı tek bir konsoldan analiz etmek için uçtan uca görünürlük ve kontrol elde edebilirsiniz. Tufin'in Etkileşimli Topoloji Haritası, günümüzün karmaşık ortamlarını yönetmek için gerekli olan gerçek zamanlı, kurum çapında görünümü sağlar.


Ağ güvenliği Politikaları

Tufin Orchestration Suite ile heterojen ortamlardaki şirket genelinde, bölgeye dayalı politika matrisini (Birleşik Güvenlik Politikası) tanımlayıp uygulayarak saldırı yüzeyi azaltabilirsiniz. Bu ağ güvenlik politikası temelinde, endüstri standartlarına uyum için gerekli kara listeleri, beyaz listeleri, kural özelliklerini ve akış kısıtlamalarını ve en iyi uygulamaları içerir

Uygulama Merkezli Güvenlik ve Bağlantı Yönetimi

Tufin Orchestration Suite ile kurumsal ağda nerede olursa olsun her uygulama için bağlantı gereksinimlerini keşfedebilir ve yönetebilirsiniz. Bu, çevikliği artırır ve iş devamlılığı sağlarken, Uygulama ve Ağ Güvenliği ekipleri arasında iletişimi geliştirir.


Ağ Güvenliği Değişikliği Otomasyonu

Tufin Orchestration Suite, ağ güvenlik değişikliklerinin uçtan uca otomasyonu ile çevikliği en üst düzeye çıkarmanızı, ayrıca güvenlik ve uyumluluğun Tufin'in otomasyon sürecinde yerini almasını sağlar.

Uyum ve Denetime Hazırlık

Güçlü Ağ Güvenliği Politikası Düzenleme yeteneklerine ek olarak, Tufin kurumsal BT'yi kurumsal / dahili politikalar ve PCI DSS, SOX, NERC CIP gibi endüstri düzenlemeleri ve diğerleri için uyumluluğu ve denetim hazırlığını her yönüyle sağlar:

 • Gerçek zamanlı değişim izleme ve tam hesap verebilirlik
 • Onaylanmış talepler için otomatik değişim doğrulama ve yetkilendirme
 • Her değişiklik talebinin tamamlanmış geçmişi
 • Otomatik denetim izi ve denetime hazır raporlar

BT Hizmet Yönetimi ile birlikte çalışabilirlik, Biletleme ve 3. Parti Sistemleri

Tufin Orchestration Suite, BMC Remedy, ServiceNow, Hewlett Packard Enterprise, RSA Archer, CA teknolojileri gibi BT Hizmet Yönetimi (ITSM) çözümleri için çok çeşitli entegrasyonlar için Ağ Güvenliği Politikası Orkestrasyonu için kapsamlı bir kurumsal çözümdür.

SecureTrack Birleşik Güvenlik Duvarı Yönetimi

 • Cihazlarda yapılan değişiklikleri takip eder (örneğin ; Silinen yada eklenen yeni bir kural) otomatik raporlama ve denetleme işlevi görür.
 • Herhangi bir cihaz üzerinde yapılan kural değişikliği sonrasında otomatik risk yönetimi gerçekleştirir gereksiz kuralları elimine eder böylece kurallar üzerinde optimizasyon sağlar.
 • Simulasyon yeteneği sayesinde köklü bir değişikliğin sistemleri ne kadar ne şekilde etkileyeceği gibi detaylı risk analizleri gerçekleştirir.
 • Cihazların işletim sistemlerinde oluşabilecek kritik sorunları önceden tesbit eder ve gerekli uyarıları gerçekleştirerek iş sürekliliğini sağlar.
 • Cihazların performansını olumsuz etkileyebilecek gereksiz kurallara yada değişikliklere karşı operasyonel güç sağlar.
 • TOP arabirimi sayesinde farklı üreticilerin yönetimini tek bir arayüzden sağlayabilme yeteneğine sahiptir.
 • SOX, PCI –DSS , HIPAA, ISO 17799 ve Basel II Regulasyonlara uyumluluğu kolaylaştırır
 • Otomatik PCI – DSS denetim raporu oluşturur.
 • Regulasyonları da göz önünde bulundururak risk raporları oluşturur.
 • Network trafiğinin akışına göre otomatik politika  raporu üretir.
 • Tek bir arayüz sayesinde dağıtık sistemleri merkezi olarak yönetme özelliğine sahiptir.
 • Secure Change ile tam entegre çalışabilme yeteneğine sahiptir.

SecureChange Ağ Değişikliği Otomasyonu

 • Yapılan değişikler için yönetici onay mekanizması işlevini yerine getirir.
 • Herhangi bir cihaz üzerinde yapılan kural değişikliği sonrasında otomatik risk yönetimi gerçekleştirir gereksiz kuralları elimine eder böylece kurallar üzerinde optimizasyon sağlar.
 • Hazır şablonlar yardımıyla kuruma özel politika işlevlerini yerine getirir.
 • Regulasyonlar gereği yapılacak bir değişiklik için farklı yetkilere sahip birden fazla yöneticiden onay alınmasını sağlar.
 • Karmaşıklığı engeller
 • Yapılacak değişiklikler için önerilerde bulunur (Kuralın hangi şekilde daha iyi olacağı gibi)
 • Help Desk yazılımlarıyla entegre çalışabilme özelliğine sahip olup , Ticketing süreçlerini yerine getirir.

SecureApp Uygulama Bağlantı Yönetimi

 • Ağ üzerinden uygulama bağlantısının basit tanımı ve dağıtımı yapılır.
 • Otomatik uygulama bulma özelliği mevcuttur.
 • Uygulama bağlantı durumu izleme ve sorun gidermede yetkindir.
 • Tüm ağdaki uygulama bağlantısında görünürlük ve kontrol mekanizmasını oluşturur.
 • Daha hızlı uygulama kurulumu, geçiş ve devre dışı bırakma ile iş çevikliği sağlar.
 • Uygulama ekipleri ve ağ ekipleri arasında daha iyi iletişim sağlar.
 • İş sürekliliğinin geliştirilmesini sağlar.

 

Desteklenen Cihazlar

Amazon Web Services (AWS), Blue Coat, Check Point, Cisco, F5 Networks, Fortinet, Forcepoint, Netfilter/IPtables, Juniper Networks, Microsoft Azure, OpenStack, Palo Alto Networks, VMware. Tufin açık platform (TOP) eklentisi ile daha fazla ürün desteklenebilir.

MERKEZ OFİS
Esentepe Mahallesi Harman 1 Sokak
Duran İş Merkezi Apt No:4/6
Şişli İstanbul

TEKNOPARK ŞUBE
R.Hisarı Mah. Bebek Yolu Sok.
Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs
Teknopark No:2/5 İç Kapı No:204
Sarıyer İstanbul

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Tel: (0212) 263 49 41
info@invento.com.tr

Invento Teknoloji ve Bilgi Hizmetleri Tic. A.Ş. Copyright All Rights Reserved © 2017