HİZMETLERİMİZ

ISO22301 Boşluk Analizi ve Uygulama

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı olan ISO22301 büyük küçük ayırımı yapmaksızın her kurumun beklenmedik felaket veya sorunlarda dahi faaliyetlerini aksatmadan devam ettirebilmesine yardımcı olacak bir yapının nasıl oluşturulacağı ve yönetileceğini belirleyen standartlar bütünüdür.

Kurum ihtiyaçlarına uygun şekilde oluşturulmuş ve etkin şekilde işletilen bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemi sayesinde beklenmedik felaket veya arızalarda kurumun müşterilerine aynı kalitede hizmet sunması veya üretim devamlılığı sağlanmakta, hem maddi olarak kurumun zarara uğraması minimumda tutulmakta hem de müşteride oluşmuş itibarının aynen devam etmesi sağlanmaktadır.

BOŞLUK ANALİZİ

 • Mevcut durum ile ISO22301 standardının gereksinimleri arasındaki farklar yapılan görüşmeler, doküman ve süreç analizleriyle belirlenmektedir.
 • Analiz sonucu yapılan detaylı raporlamada, mevcut ve olması gereken durumun yanı sıra belirlenen kurum ihtiyaçları için gereken iyileştirme önerileri detaylı şekilde belirtilmektedir.

UYGULAMA DANIŞMANLIĞI

Etkin bir İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin oluşturulması ve devreye alınması hedeflenerek aşağıdaki çalışmalar kapsamda hizmetler sağlanmaktadır:

 • Kapsam ve hedeflerin belirlenmesi
 • BCM politikasının belirlenmesi
 • İlgili kaynakların belirlenmesi, rol ve sorumlulukların atanması
 • Gerekli eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 • Dokümanların kontrolü
 • İş Etki Analizleri
 • Risk Değerlendirme
 • İSY stratejilerinin belirlenmesi
 • İş Süreklilik Planlarının Oluşturulması
 • Planların tatbikatları

EĞİTİM

ISO22301 projesi kapsamında kurumun ihtiyaç duyacağı ISO22301 bilgilendirme, uygulama ve iç denetim eğitimleri Invento tarafından verilmektedir.

MERKEZ OFİS
Esentepe Mahallesi Harman 1 Sokak
Duran İş Merkezi Apt No:4/6
Şişli İstanbul

TEKNOPARK ŞUBE
R.Hisarı Mah. Bebek Yolu Sok.
Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs
Teknopark No:2/5 İç Kapı No:204
Sarıyer İstanbul

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Tel: (0212) 263 49 41
info@invento.com.tr

Invento Teknoloji ve Bilgi Hizmetleri Tic. A.Ş. Copyright All Rights Reserved © 2017