HİZMETLERİMİZ

PCI DSS Boşluk Analizi ve Uygulama

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) standardı Payment Card Industry tarafından 2006 yılında yayımlanan ve kart bilgilerinin iletilmesi, işlenmesi ve saklanması süreçlerinin belirlenen güvenlik standartları çerçevesinde iş yerleri ve servis sağlayıcıları tarafından yerine getirmesini şart koşan bir standarttır.

Invento PCI DSS Boşluk Analizi çalışmasıyla kurumdaki mevcut kontrol yapısının PCI DSS gereksinimlerini ne derecede karşıladığı, mevcut durumdaki farklar ve farkların giderilmesi için yapılması gerekli iyileştirme önerilerini belirlenmektedir.

BOŞLUK ANALİZİ

Invento PCI DSS Boşluk analizi çalışmasıyla;

  • BT operasyonları üzerindeki mevcut zayıflıklar ve risklerin belirlenmesi,
  • Mevcut durum ile PCI DSS gereksinimleri arasındaki farkların belirlenmesi,
  • İyileştirme öneriyle birlikte raporlanması,

sağlanmaktadır.

UYGULAMA DANIŞMANLIĞI

PCI DSS Çalışması kapsamında;

  • İlgili birimlerle toplantılar düzenlenmekte ve mevcut dokümantasyon incelenmektedir.
  • Ağ mimarisi incelenerek kredi kartı bilgilerinin iletildiği, işlendiği ve saklandığı sistemler, uygulamalar ve ağ elemanları belirlenmektedir.
  • Mevcuttaki güvenlik süreçleri incelenmekte ve eksiklikler not edilmektedir.
  • Belirlenen mevcut durum, farklar ve öneriler detaylı bir şekilde raporlanmaktadır.
  • Belirlenen eksiklik için önerilerin uygulamaya alınması sürecinde kuruma teknik ve süreç danışmanlığı desteği verilmektedir.
  • PSC DSS kapsamında Self Assessment Questionaire (SAQ) anketinin doldurulması aşamasında kuruma teknik ve süreç danışmanlığı desteği verilmektedir.

MERKEZ OFİS
Esentepe Mahallesi Harman 1 Sokak
Duran İş Merkezi Apt No:4/6
Şişli İstanbul

TEKNOPARK ŞUBE
R.Hisarı Mah. Bebek Yolu Sok.
Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs
Teknopark No:2/5 İç Kapı No:204
Sarıyer İstanbul

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Tel: (0212) 263 49 41
info@invento.com.tr

Invento Teknoloji ve Bilgi Hizmetleri Tic. A.Ş. Copyright All Rights Reserved © 2017